Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa selostetaan, kuinka Invecom oy (2886184-9) käsittelee henkilötietoja, mitä henkilötietoja yritys kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tämä tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Pidätämme oikeuden tietosuojaselosteen muutoksiin ja päivityksiin. Viimeisin versio on julkaistu 22.1.2023.

 

i. Yhteystiedot
 
Rekisterinpitäjä
Yritys: Invecom oy
Y-tunnus:2886184-9
 
Yhteyshenkilö tai tietosuojavastaava
Henkilö:  Tuomas Marttinen
Sähköposti:invecomoy@gmail.com
Puhelinnumero: +358408199265
Osoite: Asemakatu 4 asema 2

 

ii. Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus
2.1. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Käsittelemme henkilötietojasi aina laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja vain, jos meillä on siihen laillinen perusta.
Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin. Keräämme ja käytämme tietojasi vain, jos:
-se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli olet, tai tiettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi ennen sopimuksen tekemistä

 

iii. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 

3.1. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin

 

 • Asiakassuhteita varten,
 • Asiakaspalvelua varten,
 • Asiakasviestintää varten,
 • Asiakas- ja kumppanuussuhteiden ylläpitoa varten,
 • Markkinointitarkoituksiin,
 • Markkinoinnin kohdentamiseen asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille,
 • Tuotteiden ja/tai palveluiden varauksia ja tilauksia varten,
 • Palveluiden/tuotteiden tuottamista, ylläpitoa, kehittämistä ja laadunvarmistusta varten

 

3.2. Henkilötietoja kerätään

 • Henkilöltä tai yritykseltä itseltään, joka tietoja luovuttaa

 

3.3. Yritys käsittelee seuraavia tietoja

 

 • Henkilön tai yrityksen tietoja
 • Yhteystietoja
 • Laskutus- tai maksutietoja
 • Asiakassuhteen liittyviä tietoja
 • Tuote- ja tilaustietoja
 • Asiakaspalautteita
 • Yhteydenottoja ja yhteydenpitoja
 • Reklamaatioita
 • Markkinointiin liittyviä suostumuksia
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyviä tietoja

 

iv. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

4.1. Noudatamme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä huolellisuutta ja turvaamme tietoturvallisuuden palomuurein, salasanoin ja erilaisin yleisesti hyväksytyin teknisin menetelmin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu turvalliseksi tunnettujen palveluntarjoajien kautta. Tietoja suojataan tarkkaan rajatuilla pääsyoikeuksilla ja niitä käsitellään vain siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty. Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksella.

 

4.2 Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää kolmansille tämän selosteen mukaisesti.

 

4.3  Tietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan tarvittaessa myös siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

v. Henkilötietojen säilytys

 

5.1 Henkilötiedot voidaan poistaa asiakkaan omasta pyynnöstä suhteen päättymisen jälkeen. Asiakkaan pyynnön vastaaanottamisen jälkeen tiedot poistetaan 1kk kuluessa. Pidätämme oikeuden ilmoittaa erikseen joko lyhyemmästä tai pidemmästä säilytysajasta.

 

5.2 Henkilötietoja voidaan käyttää profilointiin, mikäli sille on laillinen perusta. Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon.

 

vi. Rekisteröidyn oikeudet

 

6.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa ja tarkastaa ne. Hän voi pyytää tietojen toimittamista kirjallisesti tai sähköisesti.

 

6.2. Tietojen korjaus ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista sekä pyytää tietojensa poistamista.

 

6.3. Tietojen tarkastaminen

Rekisterinpitäjä huolehtii aktiivisesti virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen poistamisesta, korjaamisesta ja täydentämisestä käsittelyn tarkoituksen kannalta.

 

6.4. Tietojen siirto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Hän voi myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa.

 

6.5. Tietojen käytön vastustaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käyttöä tietyissä tarkoituksissa. Hän voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.

 

6.6. Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Tämä ei vaikuta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

 

6.7. Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt

Kaikki rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti ja osoitetaan tietosuojavastaavalle. Henkilöllisyys varmennetaan ennen tietojen toimittamista. Pyynnöt käsitellään kohtuullisessa ajassa, viimeistään 1kk kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden varmentamisesta. Jos pyyntöön ei voida suostua, siitä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.

 

Nopea toimitus

Jopa 1 arkipäivän toimitus kaikkialle suomeen!

Laaja valikoima

Valikoimastamme löydät numeromaalauksia, timanttimaalauksia sekä raaputuskuvia. Jokaisessa pakkauksessa mukana kaikki tarvittava.

Ystävällinen asiakaspalvelu

Autamme mielellämme aloittelevia maalareita ongelmatilanteissa